ให้ฤกษ์ – ห้ามฤกษ์

ความจริงบทความเรื่อง“ให้ฤกษ์ – ห้ามฤกษ์” นี้ อ.อรุณเขียนให้นิตยสารพยากรณ์สาร มาตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๑๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๑๖ และไปเขียนต่อเนื่องในนิตยสาร “ดวง” ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๗ -๒๕๑๙ จากนั้นก็กลับมาเขียนลงในพยากรณ์สารอีกครั้ง จนกระทั้ง ท่านอ.จำรัส ศิริ มารับช่วงเขียนต่อไปแต่เฉพาะฉบับที่มีการอ่านเรื่อง อิทธิพลดาวจากลัคนาจันทร์ มีเฉพาะในฉบับที่จะนำมาเผยแพร่นี้เท่านั้นซึ่งอาจทำให้ผู้อ่าน และนักศึกษา เห็นมุมมองและประสบการณ์ในการอ่านเรื่องราวแบบผสมภพ ผสมดาวได้ไม่มากก็น้อยของอาจารย์ อรุณ ลำเพ็ญ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร “พยากรณ์สาร”ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๑๕ – กรกฏาคม ๒๕๑๖