โลกธาตุ

โลกธาตุโลกธาตุเป็นตำราโหราศาสตร์ลำดับแรกๆ ที่มีเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ตำราโหราศาสตร์ในชั้นหลังมักมีการอ้างอิงตำราเล่มนี้