โฮ๋ราสาด

โฮ๋ราสาดหนังสือ“โฮ๋ราสาด”เล่มนี้เป็นงานเขียนของอาจารย์อรุณ ลําเพ็ญ ทั้งหมด แนวเรื่องสั้นเน้นทางโหราศาสตร์ เมื่ออ่านแล้วจะได้รับความรู้หลากหลายแง่มุม โดยท่านใช้นามปากกาว่า “หมอเถา(วัลย์)” เรื่องราวของท่านถูกกล่าวถึงอยู่เสมอๆ เพราะท่านเคยเป็นคณะกรรมการที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทยแถวๆ บางลำภู ซึ่งการนำเสนอมุ่งประเด็น สื่อการเรียนสร้างความเข้าใจเป็นหลัก มีเนื้อหาที่อ่านง่ายเข้าใจง่าย แม้คนที่ไม่มีความรู้ทางโหราศาสตร์เลย ก็อ่านได้สนุกได้สาระ จน “วางไม่ลง” เนื้อหาที่กล่าวถึงความกลมกลืนของสังคมท้องถิ่นได้อย่างลงตัว จนผู้อ่านสามารถจินตนาการตามเนื้อเรื่องได้ไม่ยาก ความโดดเด่นก็เห็นจะเป็นท้องเรื่องที่สอดรับสังคมชนบท นั่นคือ การกล่าวถึงชุมชนที่มีวัดเป็นศูนย์กลาง มีวัฒนธรรมให้สืบสาน มีพระเป็นกาวใจเชื่อมคนในท้องถิ่น ทั้งทำหน้าที่เผยแพร่ธรรมะ รวมถึงการให้สติในการดํารงชีพและแก้ปัญหาของชีวิตไปในคราวเดียวกัน ส่วนครูข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เป็นที่นับถือของคนในชุมชน ครูอาจารย์เป็นที่เคารพของเด็ก หรือถ้าจะกล่าวถึง “หมอ” ก็คงหนีไม่พ้น แพทย์แผนโบราณ ที่อยู่เคียงคู่สังคมไทยในชนบท

อีกอย่างหนึ่ง ถ้าผู้ที่สนใจโหราศาสตร์อันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็จะได้รับความรู้มากขึ้นไปอีก เพราะท่านได้บอกเล่า ถึงแก่นแท้ กฏบางกฏของการพยากรณ์ โดยท่านได้แสดงวิจารณ์การผสมดาว แบบผสมผสานกันอย่างลงตัว สอดแทรกเรื่องราวไว้อย่างแนบเนียนตลอดทั้งเล่ม เรื่องสั้นของหมอเถา(วัลย์)พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารพยากรณ์สารฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ประเดิมเป็นตอนแรก “บุษบามีคู่” จากนั้นพิมพ์ต่อเนื่องถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๑๖ ก็หยุดไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนคณะบรรณาธิการของนิตยสาร “พยากรณ์สาร”

ในช่วงระยะต่อมา อาจารย์ประทีป อัครธีรานนท์ หรือที่รู้จักกันในนามปากกา “ประทีป อัครา” ได้ก่อตั้งนิตยสาร “ดวง” โดยมี อาจารย์อรุณ ลําเพ็ญ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ ท่านจึงได้นําเรื่อง “โฮ๋ราสาด หมอเถา(วัลย์)” ลงพิมพ์เป็นปฐมฤกษ์เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๑๗ (โดยมีเนื้อหาต่อเนื่องกับที่เคยลงในนิตยสารพยากรณ์สาร) จนกระทั้งปลายปี พ.ศ.๒๕๑๘ ก็หยุดเขียน รวมทั้งสิ้น ๒๙ ตอน ดังนี้

บุษบามีคู่, ยามอัฐกาล, กฎแห่งกรรม, ตั้งชื่อเด็ก, ยามกาลชะตา, ดาวคู่มิตร-คู่ธาตุ, ห้ามฤกษ์, จับโจร, บุพพกรรมแห่งดาว, เรียนโหราศาสตร์, ทักษาประสมเรือน, พินทุบาทว์, ลัคเน, อ่านดาว, ดวงพระ, ตนุเศษ, นามนี้ ดีไฉน, จุดคราสในดวงชะตา, ทักษาสมเด็จ, พระเคราะห์ถ่ายเรือน, ดาวบุพกรรม, ดาวลอย, ดาวแฝงแสง, ฤกษ์งาม-ยามดี, ดวงสองชั้น, เกณฑ์ชัณษา, ทนายโหราศาสตร์, ดวงชาวเกาะ และเรื่องสุดท้ายคือ บุตรสุดที่รัก

ในเวลาต่อมาก็ได้นำพิมพ์ในนิตยสารพยากรณ์สารหลายครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นต้นมา จนมาถึงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ พอถึงปีพ.ศ.๒๕๓๔ ท่านอาจารย์อรุณฯเสียชีวิต ภรรยาและบุตรชายของท่านได้หยิบเรื่อง “โฮ๋ราสาด หมอเถา(วัลย์)” มาพิมพ์แจกจ่ายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นหนังสืออนุสรณ์งานณาปนกิจศพของท่านอาจารย์อรุณเอง

ข้อมูลเรื่อง “สาม (๓)ลัคนา” ที่นำมาลงไว้ท้ายเล่มนั้น เป็นการคัดตัดตอนมาบางส่วนจากตำราเรียน “โหราศาสตร์ไทยระบบหมอเถา(วัลย์) ทางไปรษณีย์” มีความหนามากกว่า ๔๕๐ หน้า บนกระดาษ A๔ โดยอาจารย์อรุณฯก็ใช้ตำราเล่มนี้ในการร้อยเรียงสื่อนำสอนทั้งในห้องเรียนและทางไปรษณีย์ จึงได้นำมาเพิ่มเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ตามแนวทางการอ่านดาวแบบสัมพันธ์ภพสัมพันธ์ดาว อันเป็นแนวทางเฉพาะทางของท่าน เมื่ออ่านแล้วจะทำให้ทราบถึงกฎเกณฑ์โหราศาสตร์ได้ชัดเจนกว้างไกลมากยิ่งขึ้น

ก่อนถึง “สาม (๓) ลัคนา” มีเรื่อง “ชีวิตโหรเก่าที่ผมรู้จัก” ก็ได้คัดลอกมาจาก “พยากรณ์สาร” ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๕ โดยท่านได้บันทึกไว้ในงานเขียนชิ้นหนึ่ง ท่านเล่าประสบการณ์ที่เปลี่ยนผ่านชีวิตในแง่มุมทางโหราศาสตร์ได้อย่างน่าอ่านและน่าสนใจ

จึงได้จัดทำ เรียบเรียงเก็บเป็นรูปเล่ม เป็นสมบัติส่วนตัว แจกจ่ายแก่เพื่อนสนิทและผู้สนใจ